Beslissing
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org


1

STICHTI NG
RECLAME
CODE
RECLAME CODE COMMISSIE
COLLEGE VAN BEROEP


Postbus 12352
1100 AJ AMSTERDAM
Stichting Forces Nederland
t.a.v.
de heer W. Maessen
Postbus 373
4100 AJ CULEMBORGdossier 01 .0496AAmsterdam, 11 oktober 2001


Geachte heer Maessen,


Hierbij zend ik u een afschrift van de beslissing van de Reclame Code Commissie d.d. heden in bovengemelde zaak.


Indien u in beroep wenst te gaan tegen een beslissing van de Code Commissie dan geldt daarvoor de volgende kostenregeling:


1.
bedrijven : a. leden van een in het bestuur van de Stichting Reclame Code
deelnemende organisatie van ondernemers: f 250,--;
b.
niet-leden : f 500,--
2.
particulieren: f 50,--
Het verschuldigde bedrag vervalt terzake van administratiekosten geheel aan de Stichting Reclame Code, tenzij een appellant als particulier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk teruggestort.
De appelbijdrage dient te worden overgemaakt op postgirorekening nummer 5 3 4 9 4 1 7 ten name van de Stichting Reclame Code.Hoogachtend,
namens de Reclame Code CommissieMr Judith H.M. Bouritius
SecretarisPaasheuvelweg 15 Amsterdam Z.O. Telefoon: 020-69600 19 Telefax: 020-6965659 www.reclamecode.nl

1


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Achmea klacht | Toelichting Achmea | Verweer Achmea | Beslissing