Lidmaatschap Forums Contact Nieuwsselectie:
Hoofdmenu

Wie is Online?
Er zijn op dit moment, 21 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

U bent een gast. U kunt gratis een account aanvragen door hier te klikken

Aanbevolen links
 • Big Pharmaís Gaming of Medical Studies: Twisted Statistics and How to Spot Them
 • Audrey Silk bij Metropolis (VPRO)
 • Rokersvriendelijke horeca
 • Sigarenliefhebber
 • Rampant Antismoking Signifies Grave Danger: Materialism Out of Control
 • Anti-Smoking Stats-Scam
 • Joe Jackson: Smoke, Lies and the Nanny State
 • Schadelijkheid meeroken onbewezen
 • De feiten rond meeroken (Dave Hitt)
 • Internationale sigarettenprijzen
 • Bureau Voorlichting Tabak
 • Europese Consumenten-organisatie Tabak
 • Junkscience, All the Junk that''s fit to Debunk (alle onzin van onzin ontdaan)
 • Meervrijheid.nl
 • Uitgerookt (Intermediair)
 • Nazi posters tegen roken
 • De vrijspreker
 • Roken en de Wet
 • Rokers actie posters!
 • The United Pro Choice Smokers Rights Newsletter
 • TobaccoAnalysis Blog (Michael Siegel)
 • Dissecting Antismokers` Brains
 • Welke restaurants moet je beslist niet naar toe?
 • Wie wordt betaald door de farmaceuten?
 • Meer linksNieuws archief

 • De waarschuwingen

  Diversen

  Meldpunt Rokersdiscriminatie:
  020-4167632


  Slachtoffers rookverbod New York
  The Evidence archive What you think you know about tobacco may surprise you

  Zyban Dossier

  Server Hosted By
  Logo transparent

  Zoeken
  Google


  Statistieken NL
  • Nederlandse productie van sigaretten (2004): 115,2 miljard stuks
  • Werkgelegenheid tabaksindustrie: 25.000 personen
  • Waarde binnenlandse tabaksverkoop: 3,87 miljard euro
  • Waarde Nederlandse tabaksexport: 2,87 miljard euro
  • Belastinginkomen (2008): 2,4 miljard euro
  • Aandeel in totale belastinginkomsten rijk: 2 procent

  Donaties
  Acceptatie-indicatie

  of via een
  bankoverboeking

  Boeken  April 12, 2005 01:11 AM CEST

  Wat zijn al die horeca onderzoeken nu waard?

  2683 keer gelezen
    Druk deze pagina af   Exporteer naar PDF formaat   Mail naar een vriend


  Er wordt door de anti-rokenorganisaties heftig geschermd met onderzoeken die zouden bewijzen dat rookverboden in de horeca geen economische schade zouden aanrichten. Nog recent bracht Stivoro met veel verve het volgende persbericht naar buiten:

  Een rookvrije horeca kost geen banen in die branche. Dat is de conclusie van vooraanstaande onderzoekers uit de Verenigde Staten en AustraliŽ. In sommige gevallen levert het zelfs werkgelegenheid op. Tot deze conclusie komen wetenschappers na een kwaliteitsanalyse van 90 onderzoeken die wereldwijd verschenen over de economische effecten van rookvrije horeca voor die branche. De onderzoekers concluderen dat maatregelen om personeel en bezoekers in de horeca te beschermen tegen omgevingstabaksrook geen negatieve economische gevolgen hebben. Deze conclusie is in tegenstelling tot claims uit de horeca branche. Volgens STIVORO blijkt hiermee dat het werkgelegenheidsargument op een mythe berust.

  Forces Nederland haalde de gegevens van de Australische onderzoekers naar een database en deed haar eigen kwaliteitsanalyse. Het valt nogal tegen met de kwaliteit van die onderzoeken vonden wij. Op basis van deze onderzoeken beleid baseren is een hachelijke zaak...

  Table 1  # %
  Funding Category 23 22
  Government
  Pharmaceutical Industry 8 8
  Tobacco Related 23 22
  Non Governmental Organisations 28 26
  Hospitality Industry 13 12
  Independent funding 4 4
  Unknown 2 2
  University 5 5
  Total 106 100

  Wij deden een aantal belangrijke analyses op de gegevens zoals die door VicHealth aangeleverd werden:

  • In tegenstelling tot wat de Australische onderzoekers deden (zij keken alleen of een onderzoek banden had met de tabaksindustrie) keken wij ook welke andere belangengroepen dit soort onderzoeken doen.
  • Wij keken naar het publicatiebeleid: werden de onderzoeken gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en welk soort tijdschrift was dit dan?
  • Welk soort rookverboden werden geanalyseerd en in welk soort horecabedrijven? Er mag van uit worden gegaan dat gedeeltelijke rookverboden (aparte rokensecties) in de grotere horecagelegenheden weinig schade zullen aanrichten. Ook mag worden verwacht dat er veel meer schade aan de omzetten van bars wordt aangericht dan aan die van restaurants.
  • Welke onderzoeken bekeken ook de toename van ontslagen in de sector?

  Belangengroepen

  Uit de gegevens blijkt dat er grofweg drie belangengroepen te onderscheiden zijn:

  • Groepen die belang hebben bij het aantonen van het ontbreken van economische schade (voornamelijk farmaceutische industrie, de gezondheidsindustrie en de overheden)
  • Groepen die belang hebben bij het aantonen van een nadelig effect (tabaksindustrie)
  • Onafhankelijke onderzoekers zoals de horeca of universiteiten wanneer ze niet gefinancierd worden door een belanghebbende

  De indeling naar belangengroep werd gedaan op basis van de financieringsbron. Het merendeel van de onderzoeken werd gedaan door de eerste groep, de anti-tabakslobby: 56%. 34% van de onderzoeken had banden met horeca of tabaksindustrie en 10% kan als min of meer onafhankelijk worden beschouwd (2% is gefinancierd uit onbekende bron).

   Table 2:
  Categorisation
  Interest category
  Anti-tobacco Independent,
  University,
   Unknown
  Smoking related
  # # #
  Funding Category 23 . .
  Government
  Pharmaceutical Industry 8 . .
  Tobacco Related . . 23
  Non Governmental Organisations 28 . .
  Hospitality Industry . . 13
  Independent funding . 4 .
  Unknown . 2 .
  University . 5 .

   

  Interessant wordt het als je gaat kijken naar de uitkomsten van de onderzoeken op basis van deze indeling. Er is bijna een 100% correlatie tussen belangengroep en uitkomst van het onderzoek. 100% van de anti-tabakslobby onderzoeken vindt geen negatief effect van de rookverboden. Het overgrote deel van de rookverbodbestrijders vindt wťl een effect op de ontwikkeling van de omzetten na invoering van een rookverbod.

  Table 3:
  Positive/negative impacts found per funding category
  Conclusion of
  negative Impact?
  Total
  No Yes
  % % %
  Funding Category 100 - 100
  Anti-tobacco
  Smoking related 6 94 100
  Independent, University, Unknown 71 29 100

  (. = geen cijfers beschikbaar)

  We zien dat onderzoeken naar de effecten van rookverboden extreem sterk lijden aan wat in de wetenschappelijke wereld Publication Bias heet. Wie betaalt, bepaalt de uitslag. Alleen al vanwege deze publication bias zijn onderzoeken naar dit onderwerp onbetrouwbaar.

  Publicatiebeleid

  Er wordt door de Australische onderzoekers hoog opgegeven van het feit dat de onderzoeken die geen effect hadden gevonden bijna allemaal gepubliceerd werden in een wetenschappelijk tijdschrift en peer-reviewed zijn. Met peer-review wordt bedoeld dat een rapport werd gecontroleerd door onderzoekers die niet bij het onderzoek betrokken waren en daarom als onafhankelijke waarnemers mogen worden beschouwd.

  Table 4 JournalType
  Economic journal Hospitality biz related Medical or Health related
  # % # % # %
  Funding Category . . 1 4 21 84
  Anti-tobacco
  Smoking related 1 4 . . . .
  Independent, University, Unknown . . 1 4 1 4
  Total 1 4 2 8 22 88

   

  Je zou verwachten dat dit soort onderzoeken in economische vakbladen zouden worden gepubliceerd. Niets is echter minder waar. Bijna alle onderzoeken werden aan bevriende bladen voorgelegd. Tabel 4 laat zien in welk soort tijdschriften de resultaten werden gepubliceerd wanneer was aangegeven dat ze peer-reviewed waren. 84% van de onderzoeken door de anti-tabakslobby werden in medische tijdschriften gepubliceerd en daardoor gecontroleerd door vakgenoten met eenzelfde houding ten opzichte van roken als de onderzoekers. Het argument dat de kwaliteit van deze onderzoeken hoog zou zijn omdat ze bijna altijd peer-reviewed zijn is dus loos: 'vriendjes' mochten de kwaliteit beoordelen.

  Het enige van de 106 geanalyseerde onderzoeken dat in een onafhankelijk economisch wetenschappelijk tijdschrift werd gepubliceerd had relaties met de tabaksindustrie en vond een negatief economisch effect van rookverboden.

  Soorten rookverboden

  Alleen de hele horeca sector onderzoeken als ťťn geheel heeft geen zin. Dat is appels en peren met elkaar vergelijken. De effecten van rookverboden zijn anders voor bars als voor restaurants of 'take-aways' (drive-in restaurants) omdat cafťbezoekers meer roken dan restaurantbezoekers. Het is dan ook belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen totale en gedeeltelijke rookverboden.

  Table 5:
  Absolute numbers
  Was differentiated between bars, restaurants and other places?
  All public places Bars only Bars+
  Restaurants
  Restaurants only Workplaces only
  # # # # #
  Funding Category 2 9 16 32 .
  Anti-tobacco
  Smoking related 5 1 9 18 1
  Independent, University, Unknown 2 2 4 3 .
  Total 9 12 29 53 1

   

  De meeste onderzoeken blijken alleen restaurants te hebben bekeken, een sector waarvan verwacht kan worden dat ze minder onder een rookverbod te lijden hebben dan bars. In slechts 12 van de 106 onderzoeken werden alleen bars bestudeerd. De resultaten van restaurant-georiŽnteerde of gemengde onderzoeken toepassen op bars is onjuist.

  Wanneer er wťl naar alleen bars of restaurants wordt gekeken blijkt daar de wel bekende Publication Bias weer een rol te spelen: naar verwachting zouden bars vaker een probleem moeten laten zien. Het enige verschil dat echter te zien is, is afhankelijkheid van de uitvoerder/financier van het onderzoek:

  Table 6:
  Analysis for Total bans
  Bars/Restaurants only
  Was differentiated between bars, restaurants and other places?
  Bars only Restaurants only
  Conclusion of negative Impact? Conclusion of negative Impact?
  No Yes No Yes
  # # # #
  Funding Category 8 . 26 .
  Anti-tobacco
  Smoking related . 1 1 16
  Independent, University, Unknown 1 . 1 .
  Total 9 1 28 16

   

  Ook klimaat zou een effect moeten hebben. Klanten die buiten moeten roken zullen dat makkelijker doen wanneer het weer daartoe leent, zoals in CaliforniŽ, waar op terrassen kan worden gerookt. In de onderzoeken komt dat echter niet terug:

   

  Table 7:
  Absolute numbers 
  Climate
  Cold Warm
  Conclusion of negative Impact? Conclusion of negative Impact?
  No Yes No Yes N/A
  # # # # #
  Funding Category 35 . 24 . .
  Anti-tobacco
  Smoking related 2 21 . 12 1
  Independent, University, Unknown 6 2 2 1 .

   

  Ook hier weer is er duidelijk een financiers- of opdrachtgever-effect.

  Een groot percentage onderzoeken blijkt zich nog steeds bezig te houden met gedeeltelijke rookverboden. De onderzoeken die gefinancierd werden door de farmaceutische industrie blijken dat vooral te hebben gedaan. Die onderzoeken zullen dus een vertekend beeld geven en mogen niet op ťťn hoop worden geveegd met de andere onderzoeken.

   

  Table 8:
  Ban types per funding category
  Type of ban Total
  Partial ban Total ban
  % % %
  Funding Category 13 87 100
  Government
  Pharmaceutical Industry 63 38 100
  Tobacco Related 14 86 100
  Non Governmental Organisations 18 82 100
  Hospitality Industry - 100 100
  Independent funding 25 75 100
  Unknown 50 50 100
  University 40 60 100

   

  De tabaksgerelateerde onderzoeken en de onderzoeken die door de horeca werden gefinancierd hebben zich wťl voor het grootste gedeelte beziggehouden met totale rookverboden.

  Ontslagen

  Table 9:
  Absolute numbers
  Were layoffs analysed?
  No Yes
  # #
  Funding Category 58 1
  Anti-tobacco
  Smoking related 30 6
  Independent, University, Unknown 11 .
  Total 99 7

  Ook ontslagen zijn een goede objectieve graadmeter voor het economische effect van van rookverboden. Het blijkt dat alleen onderzoeken die door tabaksindustrie of horecasector werden gefinancierd hiernaar gekeken hebben. Het merendeel van de onderzoeken had geen oog hiervoor maar inventariseerden alleen het omzetverlies.

  Conclusies

  • De meeste onderzoeken werden door de anti-organisaties zelf uitgevoerd, zonder enige kritiek van onbevooroordeelde terzakekundigen (economen).
  • Onderzoeken over de effecten van rookverboden op de financiŽle resultaten van horecaondernemingen zijn, door Publication Bias, onbetrouwbaar. Voor de hand liggende verschillen in effect tussen soorten rookverboden zijn aan de hand van de onderzoeken niet terug te vinden omdat ze overvleugeld worden door de invloed van de belanghebbende die het onderzoek heeft uitgevoerd of gefinancierd.
  • Er zijn nauwelijks onafhankelijke onderzoeken beschikbaar.
  • Resultaten van onderzoek worden, indien peer review wordt toegepast, uitsluitend voorgelegd aan collega's met een zelfde instelling ten opzichte van roken.


  Copyright © by Forces Nederland
  All Right Reserved.


  Categorie: Horeca
  Tags: Geen
  Favoriet: Share/Save/Bookmark

  [ Go Back ]

  Willekeurige koppen

  Ziektes
  [ Ziektes ]


  Peilingen
  Nu het rookverbod een feit is,

  ga ik niet meer naar de kroeg
  ga ik wel op het terras roken
  paf ik gewoon door in mijn stamcafť
  ben ik gestopt met roken
  ben ik maar geŽmigreerd
  drink ik in BelgiŽ/Duitsland  Uitslagen
  Peilingen

  Stemmen: 676
  Opmerkingen: 4

  Login
  Loginnaam

  Wachtwoord

  Nog geen lid? U kunt een account aanvragen. Als geregistreerde gebruiker krijgt u voordelen zoals de Thema-manager, opmerkingsconfiguratie en kunt u opmerkingen plaatsen onder uw eigen naam.

  Oude Artikelen
  Thursday 22 December
  Saturday 10 December
  Wednesday 26 October
  Tuesday 30 August
  Sunday 07 August
  Tuesday 28 June
  Sunday 12 June
  Sunday 26 December
  Friday 17 December

  Oudere artikelen

  Facebook

  Vrienden
  SAD Ireland

  Poster
  Download poster

  TICAP
  TICAP lid

  NUjij

  Lees meer...

  Contact Uw banner op onze site? Forces banner op uw site?

  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Pagina Rendering: 0.02 Seconden