Cie VWS
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org


Aan: Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 
Geachte commissieleden,
 
Forces Nederland is de Nederlandse afdeling in oprichting van de pro-roken organisatie Forces International, gevestigd in San Francisco, Californie, USA. Forces kent een groot aantal afdelingen, waaronder Canada, Nieuw-Zeeland, UK en Italie. De doelstelling van de organisatie is, naast het verdedigen van de belangen van rokers, een tegenwicht te bieden tegen de alom aanwezige eenzijdige informatie over de de (mee)rokenproblematiek.
 
Al eerder stuurden wij een open brief naar de Commissie Buitenlandse Zaken waarin we deze commissie opmerkzaam maakten op een recent besluit van het Amerikaanse Department Of Transport, waarin ze, zonder daarover enige ruchtbaarheid te geven, eenzijdig besloten dat alle vluchten van en naar de Verenigde Staten voortaan rookvrij zouden zijn. Dit besluit betrof ook buitenlandse maatschappijen! Een in de historie unieke beslissing vanwege het feit dat deze beslissing ook van toepassing werd verklaard buiten het territorium van deze staat. Zie onze Internet pagina http://www.forces-nl.org/nieuws/index.html voor meer informatie hierover.
 
Via deze brief wil ik u op de hoogte brengen van een initiatief van onze Italiaanse zusterorganisatie. Zoals u misschien uit de pers heeft vernomen worden er door de Italiaanse Minister van Gezondheid wetsvoorstellen voorbereid die een rigoreuze beperking van het roken in Italie moeten bewerkstelligen. Dit in navolging van soortgelijke wetten in de Verenigde Staten.
 
Zoals in de Verenigde Staten al eerder gebeurde worden deze wetsvoorstellen verdedigd met de standaard tekst: "..er geen twijfel over bestaat dat passief roken kanker veroorzaakt".
 
Uit research van Forces is gebleken dat deze uitspraak op niets berust. Wij kunnen de ondeugdelijkheid van deze stelling bewijzen aan de hand van een immens groot aantal onderzoeksrapporten. De belangrijkste onderzoeken op dit terrein, die van de Environmental Protection Agency (EPA) in 1993 en die van de WHO in 1998, blijken of niet te deugen (EPA) of niet het bewijs te kunnen leveren (WHO). Een uitspraak van de Amerikaanse rechter William Osteen in 1998 beschuldigde de EPA zelfs van oneerlijkheid in hun rapport!
 
De hierboven genoemde informatie is inmiddels allemaal gebundeld en aan de leden van het Italiaanse parlement en de Italiaanse pers gestuurd. De vertaling in het Engels van de begeleidende brief is in te zien op internet: http://www.forces.org/italy/cstampa/210800en.htm.
 
Indien de leden van de Commissie VWS belangstelling daarvoor hebben kunnen wij deze informatie ter beschikking stellen. Een Reply op deze e-mail is daarvoor voldoende.
 
Verder zouden wij u willen wijzen op de artikelen die op onze website verzameld zijn over de roken-problematiek, waaronder het zeer interessante en gedegen artikel over de eerdergenoemde EPA en WHO onderzoeken over meeroken op http://www.davehitt.com/facts/.
 
Omdat wij de indruk krijgen dat in Nederland ook steeds meer vanuit deze niet gefundeerde argumentatie besluiten worden genomen verzoeken we u met klem deze informatie serieus te bekijken en, indien mogelijk, in uw commissie te behandelen of mee te nemen.
 
Ten slotte nodigen we u van harte uit een bezoek af te leggen op onze website. Er gebeurt erg veel op dit gebied en we zijn van plan de website maximaal up-to-date te houden met de laatste informatie.
 
 

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Canada vs Forces | Broers en zussen verkleinen kans op astma | Rokende Moeders | Wereld Rokers Dag | Klacht Achmea | Hoogopgeleide tobber | Snelweg | Gesjoemel | Een vrije keuze voor ongezond leven | Borst en shagindustrie | NL vrouw minder oud | Horeca dreiging | Borst irritantste #5 | Werkplek niet rookvrij | Werknemers | Chloorbaden | Rookverbod Horn | 30 November 2000 | Cholesterol | Anti-rookverbod | Anti politica | Sigaret als medicijn | Arme Mensen | Shagindustrie offensief | Pot verwijt ketel | Cie VWS | Open Brief | Strandasbakjes | Duitse klacht | Roken in auto's | Engelse Universiteit | Air France | Het tij keert | Smokescreens | Quitting boosts health | Roken bij Aeroflot | Toronto | Bus Rage | Anti paniek? | Stewardess | Rokers ziek | ACS | Ziektekostenverzekeringssysteem | Undercover tieners | Anti-terreur | 6 ton schadevergoeding | Lokale uitwassen | Police woman | Baby Spice | Smokers in Jail | WHO voert heilige oorlog tegen de sigaret | Tabaksproces | Anti-rook brigades | NSA opgeheven | WHO Commentaar | Kritiek WHO | IMF afpersing