Open Brief
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.org


Aan: Kamerleden in de Commissie Buitenlandse Zaken
CC: Diverse landelijke dagbladen, NOS, RTL4, RTL5

Geachte kamerleden,

Op 2 Juni heeft het Amerikaanse Department of Transport (DOT) een uitzonderlijke beslissing genomen die zowel in de Verenigde Staten zelf als in Europa niet in de pers is verschenen. De beslissing is in die zin uitzonderlijk omdat, naar ons beste weten, nog niet eerder een buitenlandse mogendheid inwoners van een autonoom land zaken heeft kunnen verbieden buiten hun eigen territoriaal gebied, zonder een bezetting van datzelfde land.

Waar hebben wij het dan over? Zoals uit het volgende document, http://www.dot.gov/affairs/2000/dot10900.htm, blijkt, verbiedt de Amerikaanse regering met ingang van 4 juni 2000 het roken op vluchten van en naar de VS, inclusief die van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen! Het is dus voor niemand meer mogelijk rokend de VS te bereiken!

Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak, temeer daar wij als buitenlandse burgers geen enkele democratische controle over deze beslissing kunnen uitoefenen. Bovendien staat het o.i. in schril contrast met de geest van de artikelen 2, 5 en 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Eerder hebben wij over deze beslissing al protesten ingediend bij het Department Of Transport, het Amerikaanse Congres, de President van de VS en bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van geen van deze instanties hebben we tot nu toe antwoord mogen ontvangen.

De Russische maatschappij Aeroflot heeft naar aanleiding van dit besluit, met eenzelfde argumentatie als de onze, bij de IATA protest aangetekend.

Ik zou u bij deze willen verzoeken het betreffende DOT besluit in uw commissie te behandelen en het Ministerie van BuZa te verzoeken bij de regering van de VS een dringend protest te laten klinken.

N.B. Forces Nederland is een onlangs in Nederland opgestarte afdeling van de Amerikaanse pro-smoking organisatie "Forces International". De doelstellingen van de organisatie staan uitgebreid beschreven op onze website.

Met vriendelijk groet,

Forces The Netherlands
http://www.forces-nl.org

 

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Canada vs Forces | Broers en zussen verkleinen kans op astma | Rokende Moeders | Wereld Rokers Dag | Klacht Achmea | Hoogopgeleide tobber | Snelweg | Gesjoemel | Een vrije keuze voor ongezond leven | Borst en shagindustrie | NL vrouw minder oud | Horeca dreiging | Borst irritantste #5 | Werkplek niet rookvrij | Werknemers | Chloorbaden | Rookverbod Horn | 30 November 2000 | Cholesterol | Anti-rookverbod | Anti politica | Sigaret als medicijn | Arme Mensen | Shagindustrie offensief | Pot verwijt ketel | Cie VWS | Open Brief | Strandasbakjes | Duitse klacht | Roken in auto's | Engelse Universiteit | Air France | Het tij keert | Smokescreens | Quitting boosts health | Roken bij Aeroflot | Toronto | Bus Rage | Anti paniek? | Stewardess | Rokers ziek | ACS | Ziektekostenverzekeringssysteem | Undercover tieners | Anti-terreur | 6 ton schadevergoeding | Lokale uitwassen | Police woman | Baby Spice | Smokers in Jail | WHO voert heilige oorlog tegen de sigaret | Tabaksproces | Anti-rook brigades | NSA opgeheven | WHO Commentaar | Kritiek WHO | IMF afpersing