NL vrouw minder oud
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
RIVM

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNederlandse vrouw minder oud

DEN HAAG - Vrouwen in Nederland behoren niet meer tot de oudste van Europa. Namen zij vijftien jaar geleden nog een koppositie in, inmiddels zijn zij afgezakt naar de middenmoot. De zuigelingensterfte is in Nederland de afgelopen jaren minder afgenomen dan in de omringende landen. Ook wat dit betreft heet Nederland een koppositie verruild voor een plek in de middenmoot.

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt deze trends die al eerder waren gesignaleerd. Roken is een van de grote boosdoeners, aldus het rapport. Nederlandse vrouwen roken in vergelijking met hun seksegenoten elders in Europa veel, ook nog tijdens de zwangerschap.

Het verschil in levensverwachting tussen rokers en niet-rokers is aanzienlijk. Vrouwen die roken worden gemiddeld 75,6 jaar. Niet-rokende vrouwen 81,6 jaar. Bij mannen is dat respectievelijk 69,7 jaar en 77.

Het RIVM verrichtte het onderzoek op verzoek van minister Borst van Volksgezondheid. Aanleiding was onder meer een ranglijst die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verleden jaar publiceerde op grond van een vergelijkend onderzoek in 191 landen. Nederland komt op de 17e plaats.

De sterfte van baby's kort voor of na de geboorte is de afgelopen decennia in Nederland sterk gedaald. Maar niet zoveel als in andere landen. Daardoor neemt Nederland hier nu een middenpositie in, terwijl het voorheen tot de landen met het laagste sterftecijfer behoorde. Hierbij speelt volgens het RIVM de hoge leeftijd waarop Nederlandse vrouwen moeder worden een rol.

Minister Borst bekijkt de mogelijkheid gerichte voorlichting te geven over de risico's van zwangerschap op oudere leeftijd, zo heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Bron: De Telegraaf, 03-04-2001


Leesvoer


Forces Commentaar

Alweer een aanval op roken en rokers, dit onderzoek. Alsof er niet meer oorzaken zijn van dit soort zaken. Het is duidelijk dat het RIVM weer aan de leiband van Borst loopt, het Ministerie dat de allergrootste financier is van dit onderzoeksinstituut.

Al eerder waren er berichten dat het RIVM het niet zo nauw nam met haar onderzoeksrapporten (zie ook: Jaarsveld). Na lezing van het oorspronkelijke rapport, zoals hierboven toegankelijk gemaakt, blijven er inderdaad wat prangende vragen hangen:

  • Het rapport staat bol van de grafieken, maar een grafiek waarin duidelijk een relatie wordt gelegd tussen aantal rokers en aantal longkanker en astma/COPD gevallen ontbreekt. Hoe kunnen ze dan zo zeker zijn van het verband?
  • Met de 'anti-roken bril' op wordt meteen 'uit de losse pols' geconcludeerd dat roken de enige oorzaak is van de verminderde groei (niet afname!) van de levensverwachting van vrouwen. Het is ook het enige criterium waarop de Europese landen met elkaar worden vergeleken. Andere duidelijke verschillen tussen landen worden niet of nauwelijks genoemd. Zo lijken Denemarken en Nederland in heel erg veel opzichten op elkaar: urbanisatiegraad, agrarische producten, opleidingsniveau en industrialisatiegraad. De ontwikkelingen in beide landen zijn de laatste jaren aardig parallel gegaan. Logisch dus dat de ontwikkeling met betrekking tot levensverwachting ook veel gelijkenis toont.
  • Griekenland en andere zuidelijke landen staan bekend om hun hoge percentages rokers. Toch is bijvoorbeeld de sterfte ten gevolge van astma en COPD de laagste van de opgesomde landen. Roken veroorzaker van astma?
  • Om de een of andere reden zijn er steeds verschillende landen in de diverse grafieken opgenomen. Het aantal rokers in Griekenland is bijvoorbeeld niet in de betreffende grafiek (Figuur 28) opgenomen. Het is dan onmogelijk de cijfers te vergelijken. Gelukkig weten wij dat het percentage rokers in Griekenland 46 is (1994). Nederland zit op 36%. Ook is de sterfte aan longkanker in Griekenland niet in Figuur 13 (Hartziekten) en 16 (Longkanker) opgenomen. Is dit alles opzet of domheid?
  • Er wordt wel heel erg makkelijk omgegaan met de oorzaken van astma en longkanker. Het lijkt alsof er altijd maar één antwoord mogelijk is terwijl de materie veel complexer is. Oorzaken kunnen o.a. ook liggen in  fijn stof, overdreven hygiëne en erfelijke factoren.

Na lezing van het onderzoeksrapport ontkom je niet helemaal aan de indruk dat in het onderzoek zeer selectief te werk is gegaan en naar een conclusie werd toegewerkt (junk-science).

De hand die je voedt, bijt je niet....

 

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Canada vs Forces | Broers en zussen verkleinen kans op astma | Rokende Moeders | Wereld Rokers Dag | Klacht Achmea | Hoogopgeleide tobber | Snelweg | Gesjoemel | Een vrije keuze voor ongezond leven | Borst en shagindustrie | NL vrouw minder oud | Horeca dreiging | Borst irritantste #5 | Werkplek niet rookvrij | Werknemers | Chloorbaden | Rookverbod Horn | 30 November 2000 | Cholesterol | Anti-rookverbod | Anti politica | Sigaret als medicijn | Arme Mensen | Shagindustrie offensief | Pot verwijt ketel | Cie VWS | Open Brief | Strandasbakjes | Duitse klacht | Roken in auto's | Engelse Universiteit | Air France | Het tij keert | Smokescreens | Quitting boosts health | Roken bij Aeroflot | Toronto | Bus Rage | Anti paniek? | Stewardess | Rokers ziek | ACS | Ziektekostenverzekeringssysteem | Undercover tieners | Anti-terreur | 6 ton schadevergoeding | Lokale uitwassen | Police woman | Baby Spice | Smokers in Jail | WHO voert heilige oorlog tegen de sigaret | Tabaksproces | Anti-rook brigades | NSA opgeheven | WHO Commentaar | Kritiek WHO | IMF afpersing