Shagindustrie offensief
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgTabaksindustrie begint offensief

van onze verslaggever (Trouw)

DEN HAAG - De tabaksindustrie heeft een frontale aanval ingezet tegen het besluit om per 1 juli teer- en nicotinegehalten op pakjes shag af te drukken. De shagfabrikanten hebben een procedure voor een wettelijke regeling tegengehouden. Ze dreigen met de rechter als minister Borst (volksgezondheid) haar plannen toch uitvoert. De shagsector is al ruim dertien jaar gevrijwaard van het vermelden van teer- en nicotinegehalten op verpakkingen. Het belangrijkste argument was altijd: geen shagje is gelijk, iedere shagroker draait een andere sigaret, een norm voor shag is niet te geven. Omdat er geen deugdelijke internationale meetmethode voor shag was, hoefden de shagfabrikanten, tot grote ergernis van de sigarettenindustrie, niet te voldoen aan de steeds strengere Europese teer- en nicotinelimieten.

Borst wilde daar komende zomer een eind aan maken. Ze kreeg in januari de ministerraad mee in een voorstel de shagindustrie te verplichten per 1 juli te voldoen aan het Europese maximum van 12 mg teer.

Begin deze maand werd de Algemene maatregel van bestuur gepubliceerd in de Staatscourant. Maar na tussenkomst van de shagindustrie heeft de kamercommissie voor volksgezondheid de procedure stilgezet. De commissie wil dat Borst eerst reageert op de felle kritiek van de shagsector. Ze vindt dat de minister niet goed heeft geluisterd naar de argumenten tegen vermelding van het teermaximum.

De shagfabrikanten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK), zeggen best te willen voldoen aan de Europese norm, maar willen dat er op de builtjes shag een 'matrix' wordt afgedrukt, waaruit zou blijken dat dunne shagjes die met luchtdoorlatend vloeipapier worden gedraaid minder teer-en nicotine afgeven, dan dikkere shagjes met 'dichtere' vloeitjes. Borst wilde niet aan de matrix, omdat deze te ingewikkeld zou zijn voor de consument.

In de wettelijke regeling koos Borst voor één norm, uitgaande van een shagje met 750 mg tabak. In een fabrieksigaret zit 1000 mg tabak.

Vooropgesteld dient te worden dat de Nederlandse shagindustrie het eens is met het streven van de regering om teer- en nicotineopbrengsten op pakjes shag te vermelden'', schrijft directeur Van de Mortel van de VNK aan de kamercommissie. Maar dat is de enige positieve mededeling in haar brief. Grootste grief is de weigering van de regering om op de pakjes voortaan de door de industrie voorgestelde matrix af te drukken.

Van de Mortel wijst de Kamer erop dat haar concurrenten in de sigarettenbranche de teeropbrengst op vele manieren kunnen beïnvloeden, terwijl de shagindustrie dat eigenlijk niet kan. De sigarettensector kan door de keuze van papier, door bewerking van de tabak en door het aanbrengen van ventilatiegaatjes in filters het teergehalte manipuleren.

De producenten van shag willen wel proberen om tot lagere teeropbrengsten te komen, maar moeten daarvoor eerst in overleg met de makers van vloeipapier. De sector heeft echter nog geen enkele stap gezet in die richting, zo blijkt uit de brief van de VNK-voorzitter. Ze dringt bij de Kamer aan op nog eens twee jaar uitstel.

Zie ook Volkskrant, 'Poor man's cigarette' is lang ontzien
 


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

Canada vs Forces | Broers en zussen verkleinen kans op astma | Rokende Moeders | Wereld Rokers Dag | Klacht Achmea | Hoogopgeleide tobber | Snelweg | Gesjoemel | Een vrije keuze voor ongezond leven | Borst en shagindustrie | NL vrouw minder oud | Horeca dreiging | Borst irritantste #5 | Werkplek niet rookvrij | Werknemers | Chloorbaden | Rookverbod Horn | 30 November 2000 | Cholesterol | Anti-rookverbod | Anti politica | Sigaret als medicijn | Arme Mensen | Shagindustrie offensief | Pot verwijt ketel | Cie VWS | Open Brief | Strandasbakjes | Duitse klacht | Roken in auto's | Engelse Universiteit | Air France | Het tij keert | Smokescreens | Quitting boosts health | Roken bij Aeroflot | Toronto | Bus Rage | Anti paniek? | Stewardess | Rokers ziek | ACS | Ziektekostenverzekeringssysteem | Undercover tieners | Anti-terreur | 6 ton schadevergoeding | Lokale uitwassen | Police woman | Baby Spice | Smokers in Jail | WHO voert heilige oorlog tegen de sigaret | Tabaksproces | Anti-rook brigades | NSA opgeheven | WHO Commentaar | Kritiek WHO | IMF afpersing